Echtscheidingen

Echtscheidingen

Een echtscheiding van A tot Z begeleid

Advocaat-mediator bij echtscheidingen

In de praktijk word ik regelmatig benaderd voor een echtscheiding. Mensen komen dan samen bij mij op kantoor (of via videobellen) en we praten rustig over de echtscheiding. De ervaring heeft mij geleerd dat een echtscheiding helemaal geen (grote) ruzie hoeft te betekenen.

Willen jullie allebei een eigen advocaat in de arm nemen, en via de rechtbank scheiden? Dan verwijs ik jullie graag door naar één van mijn collega-advocaten. Zelf begeleid ik scheiden voor mensen die samen bij mij aan tafel afspraken komen maken over hun echtscheiding. In de praktijk gebeurt het wel dat beide echtgenoten de afspraken die zij bij mij aan tafel maken nog eens doornemen met een eigen advocaat.

x

Voor wie?

Voelen jullie je fijn bij mij? Dan zijn jullie zeker welkom bij mij als advocaat-mediator. We kunnen uiteraard vrijblijvend met elkaar kennismaken, via videobellen of bij mij op kantoor. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat gesprekken over een echtscheiding bij voorkeur in ‘real life’ bij mij op kantoor plaatsvinden.

In de praktijk benaderen mensen mij voor een echtscheiding in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

 • Echtscheidingen waarbij één van de partners aangegeven heeft gay of transgender te zijn.
 • Echtscheidingen waarin meerouderschap een rol speelt.
 • Echtscheidingen binnen polyamoreuze relaties.
 • Echtscheidingen van twee vrouwen.

Bent je benieuwd of ik bij jullie pas als advocaat-mediator? Neem dan gerust contact op voor een kennismaking.

x

x

Sparringspartner naast mediation

Andersom gebeurt het in de praktijk ook dat echtgenoten in mediaton afspraken maken over hun echtscheiding, waarbij één van de partner mij als advocaat en sparringspartner heeft. Wat er besproken wordt in mediation is geheim, en als advocaat val ik ook onder deze geheimhouding. Dit betekent dat je met mij kunt praten over hetgeen je bespreekt in mediation. Ook kunnen we samen de stukken die je gaat ondertekenen (het scheidingsconvenant en ouderschapsplan bijvoorbeeld) doornemen. Op deze manier krijg je een partijdig advies over de afspraken die je gaat maken.

Ik merk dat het heel de-escalerend kan werken als één van de echtgenoten met mij als advocaat kan sparren gedurende het mediationtraject. Gezien ik vaak als sparringspartner wordt ingeschakeld, heb ik hierdoor ook een netwerk aan goede mediators opgebouwd voor mensen die mij als advocaat willen inschakelen, en op zoek zijn naar een mediator. Hierdoor kan ik je ook doorverwijzen naar mediators waar ik goede ervaringen mee heb.

x

Voordelen gezamenlijke advocaat-mediator

Er zijn mensen die willen scheiden met mij als hun eigen advocaat. Er zijn ook mensen die samen met hun (ex-)partner bij mij langskomen voor hun echtscheiding. In dat geval ben ik ‘advocaat-mediator’. Mediation houdt in dat jullie bij mij aan tafel in gesprek gaan over jullie echtscheiding. Het  ‘regelen’ van jullie echtscheiding door mediation verloopt vaak een stuk praktischer dan een echtscheiding ‘regelen’ door allebei een advocaat in te schakelen. Mediation zorgt namelijk voor lagere kosten dan wanneer jullie allebei een eigen advocaat inschakelen, mediation neemt minder tijd in beslag en wordt vaak als minder stressvol ervaren.

​Juist de zaken waar je het niet over eens bent, of nog eens goed over moet praten worden besproken tijdens mediation. Zijn jullie het wel eens over bepaalde zaken omtrent de echtscheiding? Dat is een heel mooi begin! En er zullen in dat geval minder gesprekken nodig zijn voordat ik een echtscheidingsverzoek voor jullie kan indienen bij de rechtbank.

x

x

Kinderen bij echtscheiding

Zijn er kinderen in het spel? Dan ga je wel als partners uit elkaar, maar als ouders blijf je aan elkaar verbonden. Hoe mooi is het als jullie bij mij aan tafel in gesprek gaan en toekomstbestendige afspraken over de opvoeding van de kinderen maken? Tijdens de gesprekken zullen we alles omtrent de kinderen bespreken, hierbij kun je denken aan:

 • De kosten van de kinderen (kinderalimentatie).
 • Wie zorgt voor de kinderen en op welke dagen? Willen jullie bijvoorbeeld co-ouderschap of een andere manier van verdeling van de zorg?
 • Hoe informeren jullie elkaar over de kinderen? Bijvoorbeeld in geval van medische problemen of problemen op school?
 • Hoe ziet het contact met de ene ouder(s) eruit als het kind bij de andere ouder(s) thuis is?
 • Hoe zien vakanties eruit? Hoelang kunnen de kinderen op vakantie zonder de andere ouder(s) te zien?
 • Hoe ziet Moederdag eruit na een echtscheiding van twee moeders? Of Vaderdag na een echtscheiding met twee vaders?

Moeten we thuis alles bespreken voordat we aan mediation beginnen?

 • Mediation is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Juist de zaken waar jullie het niet over eens zijn, of nog eens goed over moet praten, worden besproken in onze gesprekken. Je hoeft dus zeker niet thuis alles besproken te hebben.
 • Zijn jullie het wel eens over veel zaken over de echtscheiding? Bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg voor kinderen of de verdeling van spullen? Dan zullen er doorgaans minder gesprekken nodig zijn voordat we jullie echtscheiding ‘rond’ hebben.

Hoe kunnen we de kosten van de scheiding beperken?

Scheiden brengt kosten met zich mee. Er zijn wel manieren om de kosten van de scheiding zo laag mogelijk te houden:

 • Schakel een advocaatmediator in, en niet allebei een eigen advocaat. De kosten van de advocaatmediator worden door beide partijen gedeeld. Wanneer jullie allebei een eigen advocaat inschakelen hebben jullie twee keer zo veel kosten.
 • Bespreek thuis alvast zaken over bijvoorbeeld de verdeling van de woning, de zorg voor de kinderen na de scheiding en de verdeling van jullie inboedel. Over hoe meer jullie het eens zijn, hoe korter het mediationtraject duurt. Hierdoor zijn de totale kosten van de echtscheiding lager.

Wat wordt er besproken tijdens scheidingsmediation?

Bij scheidingsmediation beginnen we met bespreken hoe de relatie is verlopen, en hoe jullie liefdesrelatie tot een einde is gekomen. Er is ruimte voor al jullie emoties, verhalen en vragen.

Praktisch gezien worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:

 • Zorg voor de kinderen wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding.
 • Kinderalimentatie en/of partneralimentatie.
 • Verdeling van het vermogen op bankrekeningen en onroerend goed.
 • Verdeling van de inboedel, fietsen, auto’s etc.
 • Verdeling van jullie pensioen.
 • Zorg voor eventuele huisdieren na de scheiding.
 • Verdeling van een koophuis of huurhuis.

Worden de kinderen bij de scheidingsmediation betrokken?

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding is het belangrijk om de situatie van jullie kinderen te bespreken tijdens onze gesprekken. Uiteraard kunnen jullie kinderen (vanaf vijf jaar) ook bij mij op gesprek komen om te praten over hun ideeën over de scheiding. Kinderen voelen zich op deze manier gezien en gehoord. In mijn netwerk heb ik ook kindercoaches waar jullie kinderen mee kunnen praten.

Werkwijze

Bij scheidingsmediation is er alle ruimte voor uw emoties, vragen en verhalen. Mijn manier van ‘mediaten’ kenmerkt zich door mijn rustige houding en kalme manier van praten.

Kosten echtscheiding

Vaste bijdrage lager inkomen
55 /totaal per persoon

 • Inclusief alle benodigde gesprekken (online of op kantoor).
 • Inclusief echtscheidingsconvenant.
 • Inclusief ouderschapsplan.
 • Inclusief gesprek met uw kind(eren).
 • Inclusief berekening partneralimentatie.
 • Inclusief berekening kinderalimentatie.
 • Inclusief kantoorkosten.
 • Inclusief btw.

Let op: De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of je recht hebt op een echtscheiding waarvoor je enkel een eigen bijdrage betaalt.

Echtscheiding hoger inkomen
Nader overeen te komen /
De kosten van een echtscheiding zijn sterk afhankelijk van je situatie. Neem even contact op voor een persoonlijk advies.
×