Mediation

Kim Smienk Mediation

Voor onafhankelijke en onpartijdige begeleiding tijdens uw communicatie

Wat is mediation?

Heb je een conflict en kom je er zelf niet uit? Als mediator help ik jullie verder, ben ik onpartijdig en bemiddel ik tussen twee (of meer) partijen.

Als mediator zorg ik ervoor dat jullie met elkaar in gesprek gaan, en zelf een oplossing voor vragen of problemen vinden. In situaties waarbij jullie met elkaar te maken blijven hebben, kan mediation een grote uitkomst zijn. Denk hierbij aan familieruzies, ruzie met een werkgever of werknemer en ruzies tussen ouders.

Wat kan mediation betekenen?

Mediation is erop gericht mensen naar elkaar te laten luisteren en met elkaar in gesprek te laten gaan. Dit zal leiden tot een betere of herstelde band met elkaar.

Waar is Kim Smienk Mediation uniek in?

 • Mediation voor ‘niet zo standaard’ relaties en families. Denk hierbij aan polyamoreuze relaties, meerouderschap en lesbisch ouderschap.
 • Mediation waarin LHBTI +een rol speelt.

Gespecialiseerd Familiemediator & Arbeidsmediator

Ik ben gecertificeerd MfN-registermediator, gespecialiseerd in familiemediation & arbeidsmediation. In het MfN-register worden enkel mediators toegelaten die een zware opleiding gevolgd. Tevens heb ik meerdere examens gedaan om toegelaten te worden tot het MfN-register, en onderhoud ik jaarlijks mijn kennis en vaardigheden door het volgen van opleidingen en intervisies.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Mediation is sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Je schakelt namelijk één mediator in en die kosten deel je met de andere partij. Bij een rechtszaken schakelen de partijen allemaal een eigen advocaat in, en kunnen deze kosten niet delen.
 • Mediation is toekomstgericht. Omdat er in mediation samen naar een oplossing gewerkt wordt, zal deze goed bij de partijen passen. Dit voorkomt (nieuwe) conflicten in de toekomst.
 • Een mediator is geen advocaat. Als mediator ben ik onpartijdig en geef ik geen oordeel (neutraal).
 • Tijdens een mediation wordt er door de partijen zelf naar oplossingen toe gewerkt. Je kijkt terug naar het verleden en juist ook naar de toekomst.

Welke geschillen zijn geschikt voor mediation?

 • In principe zijn alle geschillen geschikt voor mediation.
 • Mediation is niet mogelijk wanneer één van de partijen absoluut geen mediation wil starten.
 • Er is altijd een zekere mate van vrijwilligheid vereist bij alle partijen om mediation te starten. Het is begrijpelijk dat het starten van mediation moeilijk, intens en ingrijpend kan zijn. Dit is niet erg, zolang alle partijen maar uit vrije wil aan de mediationtafel komen zitten.

Wat kost mediation?

Voor echtscheidingsmediation reken ik € 180,- per uur exclusief btw. Voor de overige vormen van mediation reken ik € 150,- per uur exclusief btw.

Hoe verloopt een mediation?

Mediation houd ik over het algemeen bij mij op kantoor, omdat dit neutraal terrein is voor alle partijen. Een mediationtraject bestaat uit verschillende fasen:

 • Kennismakings-/intakegesprek

  De eerste bijeenkomst is een kennismakings- of intakegesprek. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens onze mediations. In dit gesprek kunt u uw verhaal doen bij mij. Uiteraard krijgen alle partijen de gelegenheid om diens kant van het probleem/conflict te vertellen.

 • Start mediation: ondertekenen mediationovereenkomst

  Wanneer we besluiten om in mediatino te gaan, dan tekenen we een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief.

 • Vervolgbijeenkomst(en)

  Tijdens de mediation krijgen alle partijen de mogelijkheids om diens verhaal te vertellen. Aan het eind van iedere bijeenkomst vat ik de voortgang samen.  Sommige partijen wensen een gespreksverslag van iedere mediation. Na een aantal gesprekken is bekend hoe de partijen tegen het probleem aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.

 • Oplossing bepalen

  Als alle belangen in kaart zijn gebracht, dan is het punt bereikt dat er constructief op zoek gegaan wordt naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. Als mediator is het mijn taak om aan de hand van verschillende technieken jullie daarbij te helpen. Uiteraard toets ik als mediator of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

 • Oplossing vastleggen in vaststellingsovereenkomst

  Wanneer er een oplossing is gevonden, dan leg ik deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die zijn gemaakt zijn opgeschreven. Het schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren alle partijen dat zij zich zullen houden aan deze gemaakte afspraken.

Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Wat als mediation geen oplossing biedt?

 • Wanneer de mediations niet als gevolg hebben dat er een oplossing gevonden wordt voor het probleem van de partijen, dan geef ik als mediator aan dat we stoppen met de mediation. Uiteraard neem ik deze beslissing niet zomaar.
 • Wanneer je zelf niet meer door wil gaan met de mediations, kun je dit te allen tijde aangeven. Dan stoppen we de mediations.
 • Heeft de rechter jullie verwezen naar mediation en slaagt onze mediation niet? Dan wordt de procedure bij de rechtbank voorgezet en zal de rechter een uitspraak doen over het probleem.

Kan een arbeidsovereenkomst via mediation worden beëindigd?

 • Dat kan. In dit geval noemen we de mediation ‘exitmediation’.
 • Met inzet van mijn achtergrond als jurist maken we samen een afscheidsregeling.
 • Het is belangrijk dat alle partijen zich goed laten informeren en/of bijstaan over de juridische gevolgen van deze afscheidsregeling.
 • De afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
 • Deze vaststellingsovereenkomst is bindend voor alle partijen.

Werkwijze

Mijn manier van werken kenmerkt zich door mijn rustige, onbevooroordeelde en deskundige houding.

Kosten mediation

Vaste lage bijdrage
55 of 109 /totaal

 • Vaste lage bijdrage.
 • Voor mensen met een lager inkomen.
 • Eén bijdrage voor alle gesprekken totaal.

Mediation op uurbasis
180 /per uur

 • Voor mensen met een hoger inkomen.
 • Exclusief 21% btw.

×