Donorcontract opstellen? Super belangrijk!

Donorcontract opstellen? Super belangrijk!

Donorcontract opstellen? Super belangrijk!

Het gaat hierbij niet om orgaandonatie. Het gaat namelijk om spermadonaties. In een donorcontract leg je afspraken over de spermadonatie en over de opvoeding en verzorging over het (toekomstige) kind vast. Een donorcontract is essentieel bij spermadonatie. Zowel voor de wensouder(s) als voor de donor. In deze blog vertel ik je meer over donorcontracten.

Utrecht, 26 augustus 2019, door mr. Kim Smienk

Donorcontract … wat is dat?

Een donorcontract is zoals het woord al zegt een contract met een donor. Het gaat hierbij niet om orgaandonatie, maar om spermadonatie. In de praktijk zie ik bijvoorbeeld vaak twee vrouwen die met behulp van een spermadonor een kind krijgen. Ook zijn er stellen bestaande uit een man en een vrouw waarvan de man onvruchtbaar is en daarom met behulp van een spermadonor een kind krijgen.

Donorcontract en bekende donor

Een bekende spermadonor wordt ook wel een ‘C-donor’ genoemd. Een bekende donor betekent dat deze spermadonor iemand uit de omgeving van de moeder is. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, een vriend of iemand die de vrouw heeft ontmoet via Stichting Meer dan Gewenst.

De influencers Scarlet en Joyce zochten (en vonden) zelfs via Youtube een donor.

In een donorcontract leggen deze vrouw die zwanger wil worden en de bekende donor afspraken over het donorschap en het ouderschap vast.

Donorcontract, een voorbeeld uit de rechtspraktijk

In 2009 kwam er bij de Hoge Raad een zaak aan bod waarin een moeder kinderalimentatie vorderde van de man die volgens haar de verwekker van haar dochter is. Deze man vond dat hij geen verwekker van het meisje was, maar donor. Een verwekker moet kinderalimentatie betalen, en een donor niet.

Het onprofessionele donorcontract speelde de hoofdrol in deze rechtszaak

De man vond dan ook dat hij vanwege zijn donorschap geen kinderalimentatie hoefde te betalen voor de opvoeding en verzorging van het meisje. De man verwees hierbij naar het donorcontract dat hij samen met de moeder had opgesteld.

Deze rechtszaak uit 2009 maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een professioneel donorcontract is.

De vrouw ontkende op haar beurt dat zij dit donorcontract samen met de man had opgesteld, en gaf tevens aan dat zij de echtheid van haar handtekening onder het donorcontract betwiste.

Volgens de rechter leverde het donorcontract dat de man aanhaalde niet voldoende bewijs op en kon de man niet bewijzen dat het meisje op een niet-natuurlijke manier was verwekt. De rechter merkte de man dan ook aan als verwekker en hij moest kinderalimentatie betalen aan de moeder voor de verzorging- en opvoeding van het meisje.

Leer van deze rechtszaak uit 2009!

Een professional -zoals ik- had het donorcontract moeten opstellen. Er zou hierdoor ten eerste duidelijkheid zijn voor de man, de vrouw en het kind dat de vader de donor en niet de verwekker van het meisje is. Ten tweede zou er duidelijkheid zijn dat de man (omdat hij geen verwekker is van het meisje) geen kinderalimentatie hoefde te betalen voor de verzorging- en opvoeding van het meisje.

Wanneer de man en de vrouw in dit verhaal een donorcontract hadden laten opstellen door mij, was het niet zo ver gekomen dat zij tegenover elkaar in de rechtszaak zouden staan.

Tot slot

Voor zowel de vrouw die zwanger wil worden met behulp van een bekende donor, als voor de man die als bekende donor wil fungeren is mijn advies heel duidelijk: laat door mij een donorcontract opstellen!

Ik licht u in een persoonlijk gesprek graag voor over uw juridische positie, en stel graag een professioneel donorcontract voor u op. Neem gerust vrijblijvend contact op!

Link: Youtube filmpje van Scarlet en Joyce.