Hoe regel je voogdij voor je kind?

Hoe regel je voogdij voor je kind?

Hoe regel je voogdij voor je kind?

Wanneer ouders overlijden en een minderjarige kind achterlaten wordt er naar een voogd gezocht. Deze voogd neemt de verzorging voor het kind dan op zich. Als ouder kun je alvast iemand aanwijzen voor het geval je komt te overlijden. Hoe regel je deze voogdij?

Utrecht, door mr. Kim Smienk

Wat is voogdij?

Voogdij betekent dat iemand gezag over een minderjarig kind heeft die niet zelf de juridische ouder van het kind is. Denk hierbij aan een tante die na het overlijden van haar zus voor haar minderjarige neefjes zorgt als voogd.

Ouders kunnen voor het geval zij overlijden alvast één persoon of twee personen aanwijzen die zij graag als voogd voor hun kind zien wanneer zij overlijden.

Welke taak heeft een voogd?

Een voogd heeft de taak om jullie (minderjarige) kind op te voeden, te verzorgen en de financiën van het minderjarige kind te beheren. Als ouders de voogd niet met de financiën van hun minderjarige kinderen willen belasten, kunnen zij in hun testament een bewindvoerder aanwijzen. De bewindvoerder beheert dan de financiën van het kind. In dat geval zorgt de voogd dus voor alles wat niet met het vermogen van het kind te maken heeft.

Hoe wijs je een voogd aan?

Vastleggen wie als voogd wordt aangewezen voor jullie kind in het geval jullie allebei komen te overlijden kan gratis via www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/voogdij. Ook kan er een voogd aangewezen worden in een testament dat je bij een notaris laat opstellen.

De verschillen tussen een voogd online aanwijzen en een voogd in een testament aanwijzen zijn:

  • Online een voogd aanwijzen is gratis, een testament bij een notaris laten opstellen kost geld. Het aanpassen van zo’n testament bij een notaris kost ook geld.
  • Bij het online aanwijzen van een voogd kun je enkel een persoon aanwijzen, en verder geen uitleg erbij schrijven over hoe je het voogdijschap voor je ziet. In een testament heb je de ruimte om op te schrijven op welke manier jullie willen dat jullie kind wordt opgevoed en wordt verzorgd in het geval jullie komen te overlijden.
  • In een testament kun je een onderscheid maken tussen iemand die je als voogd voor je kind aanwijst, en iemand die je als bewindvoerder voor je kind aanwijst.

Zijn er eisen voor een voogd?

Voordat er iemand als voogd benoemd kan worden, wordt er gekeken of deze voogd wel geschikt is om voor het kind te zorgen. Hierbij wordt bijvoorbeeld naar de woonsituatie van de voogd gekeken. Daarbij zijn er een aantal ‘harde’ eisen voor een voogd. De voogd moet bijvoorbeeld ouder dan achttien jaar zijn. Ook mag de voogd niet onder curatele staan en mag de voogd niet lijden aan een geestelijke stoornis.

Wat als ik geen voogd aanwijs?

In het geval dat de ouders van een kind overlijden en de ouders geen voogd hebben aangewezen, benoemt de rechtbank een voogd. De rechtbank benoemt dan bijvoorbeeld een familielid van het kind als voogd. Maar ook kan een instelling als voogd voor het kind benoemd worden.

Is de aangewezen voogd verplicht om voor het kind te zorgen?

Stel je bent als voogd voor een kind aangewezen en de ouders overlijden. Ben je dan verplicht om de voogdij over dit kind uit te oefenen? Het antwoord hierop is: nee. Je bent zeker niet verplicht om de voogdij over het kind op je te nemen.

Je wordt pas voogd op het moment dat je hier zelf akkoord mee gaat. Iemand die de voogdij over een kind op zich wil nemen moet hiervoor een zogeheten ‘bereidverklaring’ afleggen bij de rechtbank. Wanneer de persoon die door de ouders aangewezen is als voogd weigert om de voogdij op zich te nemen benoemt de rechtbank een voogd.