Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar op 1 januari 2020

Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar op 1 januari 2020

Partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar op 1 januari 2020

Wanneer je gaat scheiden vóór 1 januari 2020 is de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Maar let op, er komt een wet aan die zorgt dat de huidige regels omtrent partneralimentatie wijzigen.Wanneer je gaat scheiden op 1 januari 2020 of later … dan geldt een maximale duur van vijf jaar. Positief voor de degene die partneralimentatie moet betalen, en zuur voor degene die partneralimentatie ontvangt! Lees alles over de regels die de duur van partneralimentatie wijzigen per 1 januari 2020 in deze blog.

Donderdag 30 augustus, door mr. Kim Smienk

Partneralimentatie nu twaalf jaar

Momenteel is er in artikel 1:157 lid 3 Burgerlijk Wetboek opgenomen dat partneralimentatie na een scheiding maximaal twaalf jaar duurt. Dit betekent dat je na een scheiding nog twaalf jaar aan je ex-partner financieel verbonden kan zijn. De partneralimentatieplicht geldt zowel voor huwelijken als voor geregistreerd partnerschappen.

Momenteel is de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit vijf jaar.

Huwelijken en geregistreerd partnerschappen korter dan vijf jaar

Een uitzondering geldt voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die korter dan vijf jaar hebben geduurd. Wanneer deze ex-partners samen geen kinderen hebben, dan is de maximale duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Regels partneralimentatie wijzigen per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 komt er verandering in de maximale duur van de partneralimentatie. Vanaf 1 januari is de maximale duur van partneralimentatie namelijk vijf jaar.

Wel zijn er drie uitzonderingen op deze regel.

Uitzonderingen vanaf 1 januari 2020

1. Partners met jonge kinderen

Partners die kinderen hebben onder de twaalf jaar. In dit geval heeft de partner die partneralimentatie ontvangt recht op partneralimentatie tot het (jongste) kind twaalf jaar wordt.

2. Huwelijken en geregistreerd partnerschappen langer dan 15 jaar

– Partners die minimaal vijftien jaar getrouwd of geregistreerd partner zijn geweest én de partner die de partneralimentatie gaat ontvangen bereikt binnen tien jaar de AOW-leeftijd. Bij deze partners geldt een partneralimentatieplicht totdat deze partner de AOW-leeftijd bereikt.

Let op dat er drie uitzonderingen zijn op de maximale duur van vijf jaar (vanaf 1 januari 2020). Vraag altijd persoonlijk juridisch advies!

– Partners die minimaal vijftien jaar getrouwd zijn geweest of geregistreerd partner zijn geweest en de partner die partneralimentatie gaat ontvangen bereikt niet binnen tien jaar de AOW-leeftijd. Bij deze partners geldt een partneralimentatieverplichting van tien jaar.

3. Huwelijken en geregistreerd partnerschappen korter dan tien jaar

Huwelijken en geregistreerd partnerschappen die korter hebben geduurd dan tien jaar. Bij deze partners geldt een duur van partneralimentatie die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wanneer partners vier jaar getrouwd zijn geweest, is er een duur van twee jaar voor partneralimentatie.

Wanneer er meerdere van bovenstaande uitzonderingen tegelijk van toepassing zijn op de partners, dan geldt de langste termijn.

Termijn partneralimentatie voorbij … wat nu?

Wanneer de termijn voor partneralimentatie voorbij is … is het dan ook echt over met die partneralimentatie? Het antwoord is ja en nee tegelijk. Je kunt namelijk de rechter vragen om verlenging van de termijn van de partneralimentatie. Let er wel op dat je dit verzoek aan de rechter indient binnen drie maanden na afloop van de laatste keer dat je partneralimentatie hebt ontvangen.

Zodra de vijf jaar partneralimentatie voorbij zijn kan je naar de rechter om verlenging van de partneralimentatie aan te vragen.

De rechter zal een afweging maken ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ of de termijn van partneralimentatie verlengd moet worden.

Partneralimentatie tot slot

Vanaf 1 januari worden de regels omtrent partneralimentatie veranderd en gaat de duur van partneralimentatie wijzigen. Partneralimentatie luistert erg nauw. De duur van de partneralimentatie en de hoogte van de partneralimentatie moeten specifiek voor iedere scheiding berekend worden. Neem daarom gerust op voor een advies en een berekening van partneralimentatie!