Betekent geen kinderalimentatie betalen geen recht om je kind te zien?

Betekent geen kinderalimentatie betalen geen recht om je kind te zien?

Betekent geen kinderalimentatie betalen geen recht om je kind te zien?

De ene ouder weigert kinderalimentatie te betalen. Als reactie daarop weigert de andere ouder om het kind te zien. Dit is een ruziemodel dat vaak voorkomt en ten nadele van het kind zelf werkt. Hoe zit dit nou juridisch?

Utrecht, door mr. Kim Smienk

Wie moet er kinderalimentatie betalen?

De ouders van een kind zijn verplicht om financieel bij te dragen aan de opvoeding van hun kind. Niet alleen ‘ouders’, maar ook stiefouders kunnen verplicht zijn om mee te betalen aan de opvoeding van hun (voormalig)stiefkind. Wil je weten of je verplicht bent om te betalen voor de opvoeding van een/je kind? Neem dan even contact op voor een advies op maat, dat werkt het beste.

Moet je kinderalimentatie betalen als je het kind niet ziet?

Het antwoord hierop is ja. De verplichting om kinderalimentatie te betalen staat los er los van of je het kind wel of niet ziet. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie is er bijvoorbeeld omdat je ouder van je kind bent. Dit staat los van de omgang met het kind.

Stoppen met kinderalimentatie betalen omdat je het kind vaker wil zien, is geen goed idee.

Het betalen van kinderalimentatie mag geen ‘drukmiddel’ zijn. Wanneer je je kind vaker wil zien, doe dit niet door ‘druk’ uit te oefenen en te stoppen met kinderalimentatie te betalen.

Mag ik ons kind weghouden bij de andere ouder omdat de afgesproken kinderalimentatie niet wordt betaald?

Juristen onderling zeggen ook wel ‘alimentatie is geen kijkgeld’. Dit betekent dat wanneer de ene ouder de kinderalimentatie niet betaalt aan de andere ouder, de andere ouder niet het kind mag weghouden bij de niet-betalende ouder.

Juristen zeggen ook wel ‘alimentatie is geen kijkgeld’.

Wanneer de andere ouder van je kind de kinderalimentatie niet betaalt, mag je je kind dus niet weghouden bij deze ouder. En daarbij is je kind als speelbal gebruiken niet in het belang van je kind.

Tot slot

Gebruik kinderalimentatie niet als drukmiddel. Als je je kind vaker wil zien, los je dit niet op door te stoppen met kinderalimentatie betalen. En als de andere ouder van je kind de kinderalimentatie niet betaalt, gebruik dan je kind niet als drukmiddel. Zorg ervoor dat kinderalimentatie los staat van omgang met het kind. En komen jullie er niet uit? Neem dan even contact op en ik help jullie op weg.