Corona en co-ouderschap

Corona en co-ouderschap

Corona en co-ouderschap

Afgelopen week ontving ik enorm veel vragen van co-ouders over de zorgverdeling van de kinderen tijdens de Coronacrisis. Wat doe je tijdens de Coronacrisis als co-ouder van je kinderen? Blijven de kinderen wisselen tussen hun moeders, of verblijven de kinderen tijdens de Coronacrisis constant bij één van de moeders? Sinds de Coronacrisis bespreek ik deze vraagstukken met ouders in mijn digitale mediatonkamer. Daarom schreef ik dit artikel voor de Zij aan Zij.

Specifieke vraagstukken tijdens de Corona periode

Tijdens de Corona periode staan ouders voor vraagstukken waar nog nooit eerder aan is gedacht. De problemen waar ouders mee zitten zijn bijvoorbeeld:

  • De ene moeder vindt dat de kinderen gewoon buiten kunnen spelen, terwijl de andere moeder de kinderen binnen wil houden. Wat nu?
  • De ene moeder wil dat de kinderen tijdens de Corona periode constant bij de ene moeder verblijven, terwijl de andere moeder wil dat hun kinderen afwisselend bij beide moeders verblijven volgens de ‘gewone’ zorgregeling. Hoe wordt dit opgelost?
  • De ene moeder wil de kinderen met het openbaar vervoer laten reizen terwijl de andere moeder dit niet wil toestaan. Wat wordt er besloten?
  • Hoe worden de kinderen geholpen bij hun schoolwerk nu ze niet naar school mogen? Nemen de moeders samen deze verantwoordelijkheid of focust één van de moeders zich op het schoolwerk van de kinderen?
  • Werkt één van de moeders, of werken beide moeders in een vitaal beroep? Dan zal deze moeder in de Corona periode misschien vaker en/of onregelmatiger moeten werken dan jullie gewend zijn. Hoe gaat de zorgverdeling van de kinderen hierop aangepast worden?

Hoe er met bovenstaande vraagstukken omgegaan ‘’moet’’ worden is vast niet in jullie ouderschapsplan opgenomen. Het is dan ook van belang om als moeders met elkaar te overleggen over wat in de huidige situatie (de Coronacrisis) het beste voelt voor jullie. En het belangrijkste, wat is het beste voor de kinderen? Zet samen het belang van jullie kind(eren) voorop.

Treed met elkaar in overleg bij ziekte

Het is zonder de Coronacrisis al heel belangrijk om als moeders met elkaar te communiceren. Tijdens de Coronacrisis is het des te meer van belang om als moeders met elkaar te communiceren. Houd elkaar in ieder geval goed op de hoogte van ziekte en ziekteverschijnselen binnen je gezin. Is er in je gezin iemand ziek? Of is er geen ziekte vastgesteld door een arts maar heeft een gezinslid wel ziekteverschijnselen? Houd de andere moeder hiervan op de hoogte, in het belang van de gezondheid van jullie kinderen.

Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat je als moeder je kind wil zien. Maar jullie zijn het vast met me eens dat de gezondheid van jullie kinderen (en de gezondheid van jullie als moeders) voorop staat. En daarom kan het gebeuren dat de ene moeder haar kind wat langer dan normaal niet ziet. Hoe mooi is het als jullie kinderen zien dat hun moeders in goed overleg met elkaar de zorg voor hen regelen?

Tip: Communiceer in woorden met elkaar via de telefoon, Skype of videobellen. Wanneer communicatie verloopt via Whatsapp en e-mail is er een kans dat er misverstanden, onbegrip en onenigheid ontstaat. Om dit te voorkomen raad ik dan ook sterk aan om in woorden met elkaar te communiceren, en niet in tekst en emoticons.

Tijdelijk ouderschapsplan wijzigen

Veel ouders vragen zich af of hun ouderschapsplan tijdelijk gewijzigd kan worden. Het antwoord daarop is: ja. Een ouderschapsplan kan zeker tijdelijk gewijzigd worden. Zo kunnen jullie een zorgverdeling voor de kinderen afspreken die afwijkt van jullie ‘normale’ zorgregeling. De wijziging in de zorgregeling geldt dan tijdens de Coronacrisis, en zodra deze voorbij is kunnen jullie de zorgregeling voor jullie kinderen weer voortzetten zoals deze was voor de Coronacrisis. Zorg er in ieder geval voor dat jullie kinderen op nummer één staan bij het tijdelijk wijzigen van het ouderschapsplan.

Online mediation

Ik heb gemerkt dat ik als familiemediator in de Corona periode des te meer nodig ben, mijn gesprekken kunnen daarom ook gewoon doorgaan. Niet face to face, maar in mijn ‘virtuele mediationkamer’. Je kunt mijn online mediationkamer heel makkelijk instappen, met je telefoon of via je computer. We bespreken dan in mijn online mediationkamer met elkaar hoe de zorg voor jullie kinderen geregeld gaat worden tijdens de Coronacrisis. Lees hier verder over online mediation.

Vergeet ook niet dat mediation al plaats kan vinden voordat er een conflict is ontstaan. Deze vorm van mediation wordt ‘pre-mediation’ genoemd. Voel je dus vrij om aan de bel te trekken, dan help ik jullie op weg met de zorgregeling voor jullie kind(eren) tijdens de Corona periode!