Hoe komt het dat je 16 moet zijn voordat je je geslacht bij de gemeente kan wijzigen als trans persoon?

Hoe komt het dat je 16 moet zijn voordat je je geslacht bij de gemeente kan wijzigen als trans persoon?

Hoe komt het dat je 16 moet zijn voordat je je geslacht bij de gemeente kan wijzigen als trans persoon?

Utrecht, door mr. Kim Smienk

Transgender en geslacht wijzigen

Wanneer je je geslacht in je paspoort wil wijzigen kan dit op twee manieren. Je kunt hiervoor naar de rechtbank gaan. De gang naar de rechtbank is bedoeld voor trans personen die jonger dan zestien zijn. Lees in dit artikel hier meer over.

De tweede manier is bij de gemeente aangeven dat je je geslacht in je paspoort wil wijzigen van ‘man’ in ‘vrouw’ of andersom. Het wijzigen van je geslacht bij de gemeente kan alleen gedaan worden door personen die ouder zijn dan zestien.

Deze persoon van zestien heeft voor het wijzigen van diens geslacht een deskundigenverklaring nodig. Deze deskundige vermeldt het volgende in deze verklaring:

  • Dat deze persoon de ‘overtuiging heeft om tot het andere geslacht te behoren’.
  • Dat deze persoon de voorlichting over de verandering van het geslacht heeft begrepen.
  • Dat deze persoon in de toekomst het ‘andere’ geslacht wil blijven houden in diens paspoort.

Deze deskundigenverklaring kun je aanvragen bij je behandelend therapeut. Ook kun je een deskundigenverklaring aanvragen bij de VU en kun je in het BIG-register kijken welke therapeuten een deskundigenverklaring mogen afgeven.

Waar komt de leeftijd van zestien vandaan?

De leeftijd waarop je dus bij de gemeente een verandering van je geslacht in je paspoort kunt aanvragen is zestien. Voor de leeftijd van zestien is aangesloten bij de ‘Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst’. In deze wet staat dat jongeren vanaf zestien zelf mogen beslissen of zij een medische behandeling willen ondergaan, of juist willen afwijzen. De wetgever heeft daarom de leeftijd van zestien ‘gekozen’ als leeftijd waarop een jongere een geslachtswijziging mag aanvragen bij de gemeente.

Hoe het ‘veranderen’ van je geslacht in je paspoort in zijn werking gaat lees je in dit artikel.