Wat zijn de kosten van adoptie door de meemoeder?

Wat zijn de kosten van adoptie door de meemoeder?

Wat zijn de kosten van adoptie door de meemoeder?

Onlangs schreef ik een artikel over erkennen en adopteren door meemoeders en duomoeders. Deze moeders worden namelijk niet vanzelf (van rechtswege) de juridische moeder van haar kind. Je hebt een advocaat nodig voor de aanvraag van de adoptie bij de rechtbank. Wat kost zo’n adoptie nu precies?

Utrecht, door advocaat Kim Smienk


De termen meemoeder en duomoeder

Allereerst wil ik opmerken dat ik niet zo van de termen meemoeder en duomoeder houd. Door deze benamingen lijkt het net of er een verschil is tussen de moeder die haar kind draagt en de moeder die haar kind niet draagt. En beide moeders zijn uiteraard net zo veel moeder van hun kind. In juridische stukken wordt vaak geschreven over de ‘meemoeder’ of de ‘duomoeder’.


Adoptieprocedure rechtbank

Een adoptieprocedure bij de rechtbank klinkt misschien heftig, maar dit valt allemaal beste mee. Het is het beste om de adoptie bij de rechtbank aan te vragen tijdens de zwangerschap. Dit zorgt er namelijk voor dat beide moeders vanaf de geboorte van hun kind juridisch moeder zijn. Neem daarom het liefst uiterlijk in week 20 van de zwangerschap contact met me op. Dan hebben we genoeg tijd om jullie adoptie aan te vragen bij de rechtbank.

x

Recht op subsidie voor de aanvraag van meemoeder adoptie

Een gang naar de rechter kost (helaas) geld. Gelukkig zijn er subsidies mogelijk. Wanneer je een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand namelijk het grootste gedeelte van je aanvraag. En als je in de bijstand zit betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand vaak 100% van de kosten van je rechtszaak.

Het is daarom belangrijk om uit te zoeken of jullie recht hebben op subsidie/korting. Als advocaat help ik jullie uiteraard bij het aanvragen van subsidie bij de Raad voor de Rechtsbijstand, dit hoef je niet zelf te doen. In het algemeen kan ik hierover aangeven:

  • Personen die in de bijstand zitten kunnen gratis de moederadoptie aanvragen.
  • Moeders met een gezamenlijk inkomen tot bruto € 29.000,- kunnen voor € 242,- de duomoederadoptie aanvragen.
  • Moeders met een gezamenlijk inkomen tussen bruto € 29.000,- en bruto € 41.600,- betalen een eigen bijdrage tussen de € 242,- en € 950,- voor de meemoederadoptie. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je eigen bijdrage.

Ik hoop dat bovenstaande je niet te veel duizelt. Als jullie twijfelen of jullie recht hebben op subsidie dan is dat geen probleem. Ik kan een aanvraag voor subsidie (een toevoeging genoemd) doen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Jullie krijgen dan binnen enkele weken te horen of jullie recht hebt op subsidie, en zo ja hoe hoog de eigen bijdrage is.


Kosten adoptieprocedure duomoeder (geen recht op subsidie)

Wat kost zo’n adoptie bij de rechtbank nu? Dit hangt allereerst van het inkomen van de moeder af. Mensen met een bepaald inkomen van € 41.600,- (bruto) krijgen namelijk subsidie voor hun advocaat. Afhankelijk van het inkomen betaal je een vaste eigen bijdrage voor de adoptie. Deze eigen bijdrage ligt tussen de € 0,- en € 950,- euro.

Als je geen subsidie krijgt van de overheid dan zijn de kosten € 1.000,-. Je moet rekening houden met twee soorten kosten. Je krijgt vanuit de rechtbank een rekening voor het behandelen van het adoptieverzoek. Dit wordt ‘griffierecht’ genoemd en bedraagt € 314,-. Ook moet je natuurlijk je advocaat betalen, wat op bijna € 700,- uitkomt. Reken dus in totaal dus op € 1.000,-.

Hierbij wil ik wel benadrukken dat iedere situatie op zichzelf bekeken moet worden. Hierdoor kan het zijn dat er meer werk nodig is dan ‘gemiddeld’ waardoor de kosten hoger uitvallen.


Tot slot

Weten jullie niet zo goed of jullie willen gaan erkennen of adopteren? Of willen jullie de adoptie opstarten? Het is handig om mij dan uiterlijk in week 20 van de zwangerschap een e-mail te sturen. Neem dan gerust even contact met me op om dit te bespreken.