Nieuwe tarieven voor X op paspoort/ID-kaart in 2023

Nieuwe tarieven voor X op paspoort/ID-kaart in 2023

Nieuwe tarieven voor X op paspoort/ID-kaart in 2023

De kosten van de aanvraag van de X op een identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) zijn iets gestegen op 1 januari 2023. De eigen bijdrage voor de laagste inkomensgroep gaat van € 242,- naar € 245,-.

Een rechtszaak kost (helaas) geld. Gelukkig zijn er subsidies mogelijk. Wanneer je een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand namelijk het grootste gedeelte van je rechtszaak. En als je in de bijstand zit betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand vaak 100% van de kosten van je rechtszaak. Als je in de bijstand zit kun je daarom gratis een X aanvragen.

Het is daarom belangrijk om uit te zoeken of je recht hebt op subsidies als je een non-binaire aanduiding op je paspoort of ID-kaart. Als advocaat help ik je uiteraard bij het aanvragen van subsidies, dit hoef je niet zelf te doen. In 2023 zijn de kosten als volgt:

  • Mensen die in de bijstand zitten kunnen gratis een X op hun paspoort aanvragen.
  • Alleenstaanden (zonder kind) met een inkomen tot € 21.300,- bruto kunnen voor € 245,- de X op het paspoort aanvragen.
  • Alleenstaanden met een kind en een inkomen tot € 29.600,- bruto kunnen voor € 245,- de X op het paspoort aanvragen.
  • Mensen die samenwonen met een partner die een inkomen hebben tot € 29.600,- kunnen voor € 245,- een X op het paspoort aanvragen (let op: het inkomen van de partner wordt ook meegeteld).
  • Alleenstaanden (zonder kind) met een inkomen tussen de € 29.600,- en € 42.400,- betalen een eigen bijdrage tussen de € 245,- en € 950,-. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je eigen bijdrage.
  • Mensen die samenwonen met een partner en een inkomen tussen de € 29.600,- en € 42.400,- betalen een eigen bijdrage tussen de € 245,- en € 950,-. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je eigen bijdrage.

Mocht je niet in aanmerking komen voor subsidie voor je rechtszaak, houd dan rekening met € 1.200,- voor het aanvragen van de ‘X’ in je paspoort.

Ik hoop dat bovenstaande je niet te veel duizelt. Als je twijfelt of je recht hebt op subsidie dan is dat geen probleem. Ik kan een aanvraag voor subsidie (een toevoeging) voor de X op je paspoort doen. Je krijgt dan binnen twee dagen te horen of je recht hebt op subsidie, en zo ja hoe hoog je eigen bijdrage is.

Lees meer over de aanvraag van gender X in je paspoort of op je identiteitskaart in mijn andere artikel.

Wil je weten wat de kosten zijn van de aanvraag van een niet-binaire aanduiding op je identiteitskaart of paspoort? Stuur me dan een e-mail (kim@kimsmienkadvocatuur.nl) voor een kennismaking. Ik kan dan gelijk een aanvraag voor subsidie voor je doen, zodat binnen enkele dagen duidelijk is wat de kosten zijn.