Nieuwe wet die X op paspoort regelt uitgesteld

Nieuwe wet die X op paspoort regelt uitgesteld

Nieuwe wet die X op paspoort regelt uitgesteld

Kamerlid Lisa van Ginneken diende in november 2021 een amendement in bij het wetsvoorstel dat de voorwaarden voor wijziging van de geslachtsvermelding op paspoorten en identiteitskaarten verandert. Het amendement zou er voor moeten zorgen dat mensen voortaan ook bij de gemeente een X op hun paspoort of identiteitskaart kunnen regelen, zonder dat hier een advocaat en een rechtbank voor nodig zijn. Lisa van Ginneken heeft inmiddels aangegeven dit amendement te gaan intrekken, en een nieuw wetsvoorstel te gaan doen. Helaas is het voor nu dus niet het vooruitzicht dat er binnen korte tijd een niet-binaire / non-binaire geslachtsvermelding aangevraagd kan worden bij de gemeente.

x

Hoe regel je dan de X op je paspoort of identiteitskaart?

De komende tijd is er nog steeds een advocaat voor nodig die een non-binaire geslachtsaanduiding voor je aanvraagt. Wil je graag een non-binair paspoort of non-binaire identiteitskaart? Stuur dan een e-mail naar kim@kimsmienkadvocatuur.nl en we regelen samen je aanvraag bij de rechtbank. In dit 10-stappenplan lees je alvast hoe de aanvraag in z’n werk gaat.

x

X

Stap 1 Gender X: Kennismaking advocaat

Een ‘X’ op je paspoort kun je niet bij de gemeente aanvragen. Je zal hiervoor naar de rechtbank moeten stappen. En hiervoor heb je een advocaat nodig. Als je nadenkt over een X op je paspoort dan kunnen we een kennismaking inplannen. Kennismakingen houd ik vaak via videobellen, maar op kantoor afspreken ergens in het land kan ook.

x

Stap 2 Gender X: Financiën

Een rechtszaak kost (helaas) geld. Gelukkig zijn er subsidies mogelijk. Wanneer je een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand namelijk het grootste gedeelte van je aanvraag. En als je in de bijstand zit betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand vaak 100% van de kosten van je rechtszaak.

De tweede stap is daarom uitzoeken of je recht hebt op subsidies. Als advocaat help ik je uiteraard bij het aanvragen van subsidies, dit hoef je niet zelf te doen. In het algemeen kan ik hierover aangeven:

  • Mensen die in de bijstand zitten kunnen gratis een X op hun paspoort aanvragen.
  • Alleenstaanden (zonder kind) en een inkomen tot € 20.900,- bruto kunnen voor € 242,- de X op het paspoort aanvragen.
  • Alleenstaanden met een kind en een inkomen tot € 29.000,- bruto kunnen voor € 242,- de X op het paspoort aanvragen.
  • Mensen die samenwonen met een partner die een inkomen hebben tot € 29.000,- kunnen voor € 242,- een X op het paspoort aanvragen (let op: het inkomen van de partner wordt ook meegeteld).
  • Alleenstaanden (zonder kind) met een inkomen tussen de € 29.000,- en € 41.600,- betalen een eigen bijdrage tussen de € 242,- en € 950,-. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je eigen bijdrage.
  • Mensen die samenwonen met een partner en een inkomen tussen de € 29.000,- en € 41.600,- betalen een eigen bijdrage tussen de € 242,- en € 950,-. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je eigen bijdrage.

Mocht je niet in aanmerking komen voor subsidie voor je rechtszaak, houd dan rekening met € 1.200,- voor het aanvragen van de ‘X’ in je paspoort.

Ik hoop dat bovenstaande je niet te veel duizelt. Als je twijfelt of je recht hebt op subsidie dan is dat geen probleem. Ik kan een aanvraag voor subsidie (een toevoeging genoemd) voor de X op je paspoort doen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Je krijgt dan binnen twee dagen te horen of je recht hebt op subsidie, en zo ja hoe hoog je eigen bijdrage is.

Lees meer over de kosten van de aanvraag van gender X in je paspoort of op je identiteitskaart in mijn andere artikel.

x

Stap 3 Gender X: Opstellen verzoekschrift

Voor het aanvragen van een X in je paspoort moet ik een stuk schrijven voor de rechtbank. Dit stuk heet het ‘verzoekschrift’. Dit verzoekschrift hoef je niet zelf op te stellen, dit doe ik voor je. Het verzoekschrift bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is je persoonlijke verhaal. Ik schrijf in dit deel wat het voor je zal betekenen als je straks een X in je paspoort hebt staan. Dit stuk kan zo uitgebreid opgeschreven worden als je wil.

Het tweede deel van het verzoekschrift is heel juridisch. Met allerlei juridische argumenten vertel je de rechter dat je graag een genderneutraal paspoort wil. Ik doe veel onderzoek naar gender en geslachtsregistratie, de uitkomsten van mijn onderzoek schrijf ik in het tweede gedeelte van het verzoekschrift. Dit tweede gedeelte kan je daarom aan mij overlaten, al mag je uiteraard opmerkingen en aanvullingen op dit gedeelte geven.

x

Stap 4 Gender X: Papieren verzamelen

Welke stukken voor jou belangrijk zijn om toe te voegen aan je stuk voor de rechtbank is heel persoonlijk en bespreken we samen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een brief aan de rechter schrijven waarin ze de rechter aangeven waar ze tegenaan lopen zonder de X op het paspoort of de identiteitskaart. Niet iedereen wil dit, dit is ook zeker niet verplicht.

Wat is een beter bewijs voor de rechter, dan jouw eigen verhaal? Niets natuurlijk! Veel mensen denken dat je een deskundigenverklaring nodig hebt voor het aanvragen van de X in je paspoort. Maar dat is gelukkig niet zo! Een deskundigenverklaring is namelijk bedoeld voor mensen die ‘wisselen’ van ‘Man’ naar ‘Vrouw’ en andersom op hun paspoort. Zij kunnen dit regelen bij de gemeente aan de hand van een deskundigenverklaring van een ’transgenderdeskundige’.

x

Stap 5 Gender X: Stukken naar de rechtbank

Als alles compleet is dan kan ik de stukken naar de rechtbank opsturen. De stukken zijn compleet als het verzoekschrift helemaal naar jouw (en mijn) wens is. Pas als we allebei tevreden zijn over het verzoekschrift waarin je vraagt om een X op je paspoort, stuur ik je stukken op naar de rechtbank.

x

Stap 6 Gender X: Wachten…

En dan kan het wachten beginnen…. er zijn rechtbanken die binnen twee weken van zich laten horen. Maar er zijn ook rechtbanken die een half jaar (of langer) nodig hebben om je verzoekschrift te beoordelen. Inmiddels kan ik van alle rechtbanken in Nederland wel inschatten hoelang je ongeveer moet wachten (neem even contact met me op om dit te bespreken).

x

Stap 7 Gender X: Praten met de rechter?

In sommige gevallen vraagt de rechtbank je om te komen praten met de rechter. Bij de meeste rechtbanken hoeft dit niet. Als de rechter met je wil praten dan hoor je dit vanzelf van mij (ik krijg dan een brief hierover van de rechtbank). De rechtbank plant dan een datum en tijd in waarop je verwacht wordt bij de rechtbank. Ik ga dan natuurlijk met je mee naar de rechtbank, en als je het fijn vindt mag je iemand meenemen naar de afspraak bij de rechter. De afspraak met de rechter duurt meestal vijf tot tien minuten.

x

Stap 8 Gender X: Uitspraak rechtbank

Op een gegeven moment komt er een einde aan het wachten, want dan komt de uitspraak van de rechtbank! Ik krijg de uitspraak van de rechter in een brief die de ‘beschikking’ heet. In deze beschikking staat of je wel of niet een genderneutraal paspoort krijgt. Zodra ik de beschikking heb ontvangen bel, Whatsapp of e-mail ik je natuurlijk gelijk om te vertellen wat de rechtbank heeft beslist.

Mensen vragen mij vaak wat de ‘slagingskans’ is. Dat is natuurlijk een hele logische vraag. Ik kan natuurlijk niks beloven, maar ik kan wel aangeven dat de aanvraag voor de X voor een volwassene bij mij nog nooit is afgewezen.

x

Stap 9 Gender X: Drie maanden wachten….

Helaas moet je nadat de rechtbank de uitspraak heeft gedaan nog drie maanden wachten voordat je ook echt je paspoort met een X erin kan ophalen bij de gemeente. De reden is hiervoor als volgt. Nadat de rechtbank de uitspraak heeft gedaan in de beschikking kunnen we in hoger beroep. Je kan in hoger beroep binnen drie maanden nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan. De gemeente wil graag deze drie maanden wachten voordat ze je geboorteakte aanpassen en voordat ze je een paspoort met een X willen meegeven.

x

Stap 10 Gender X: Ophalen van je nieuwe paspoort!

Na al dat wachten is het op een gegeven moment zo ver en kan je bij de gemeente je geboorteakte laten aanpassen en een paspoort ophalen met een X erin! Als advocaat help ik je uiteraard tot en met deze laatste stappen en sluiten we pas samen af zodra je je nieuwe genderneutrale paspoort in handen hebt.

x

Kennismaken?

In de praktijk merk ik dat er veel mensen zijn die nadenken over een X in hun paspoort en hier informatie over zoeken, maar het nog een stap te ver vinden om contact met me op te nemen. Ik hoop dat dit stappenschema wat meer inzicht heeft gegeven in dit proces om een genderneutraal paspoort te krijgen. Mijn bedoeling is ook om met dit stappenplan te laten zien dat het proces om een geslachtneutraal paspoort of een geslachtsneutrale identiteitskaart te krijgen vaak makkelijker is dan gedacht wordt.

Ben je toe aan kennismaken? Een kennismaking is uiteraard kosteloos en vrijblijvend. Neem gerust even contact met me op door een e-mail te sturen naar kim@kimsmienkadvocatuur.nl. Een kennismaking via de telefoon of via videobellen is kosteloos.